ติดต่อเรา

กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
87 ซอย 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104001

เบอร์โทรศัพท์ 0 2271 0151 - 60 ต่อ 415 , 416
เบอร์โทรสาร 0 2271 4227
อีเมล uso@nbtc.go.th

แบบฟอร์มติดต่อ

ชื่อ - นามสกุล *

อีเมล *

เบอร์โทรศัพท์

หัวข้อ *

รายละเอียด *

รหัสป้องกันสแปม *