ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์

29-07-2013

โครงการตรวจสอบวัดประสิทธิภาพ และประเมินผลและการให้บริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตฯ (M-Lab)

Measurement Lab (M-Lab) เป็นการวัดค่าความเร็วอินเตอร์เน็ตที่มีความโปร่งใสถูกต้องแม่นยำ โดยในการวัดความเร็วอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย จะใช้ server ของ กสทช. โดยตรง ดังนั้นผลการทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตจะมีค่าที่ถูกต้องและให้ผลค่าความเร็วที่แท้จริงของบริการอินเตอร์เน็ตของท่าน ทั้งนี้ท่านสามารถใช้ M-Lab ในการวัดความเร็วอินเตอร์เน็ตเพื่อเช็คประสิทธิภาพบริการอินเตอร์เน็ตที่ท่านใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ tablet หรือผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ของท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น